Списък с научни публикации

Спортна Наука - Научни публикации

Автори
Заглавие
Списание / конференция
PDF
Год.

С. Колимечков

Л. Петров, д-р
А. Александрова, д-р
П. Атанасов, дн

Nutrition and physical development assessment of pre-school and primary school children practising artistic gymnastics

статия в "African Journal for Physical Activity and Health Sciences"

Южна Африка Южна Африка

 

2016


С. Колимечков

Л. Петров, д-р
Б. Илинова, д-р
А. Александрова, д-р
Л. Андреева, д-р
П. Атанасов, дн

Оценка на физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика.


статия в списание "Спорт и наука"

България България

 

2013


С. Колимечков
Л. Петров, д-р
А. Александрова, д-р
Л. Андреева, д-р
П. Атанасов, дн

Оценка на хранителния режим и физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика.


участие в VI-та Национална конференция по хранене

България България

 

2013

 

Списък с научни публикации