Стефан Тодоров Колимечков

Стефан Колимечков

Аз съм докторант в област на висше образование: 1. Педагогически науки, с професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, и с научна специалност: „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) към катедра „Физиология и биохимия“ в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ - София.

Започнах началното си образование през 1994 г. в 163-то ОУ "Черноризец Храбър" - София. През 2006 година завърших средното си образование в "Професионална Гимназия по Текстил и Моден Дизайн" - София, със специалност "Компютърно проектиране на текстилни и площни изделия".

В периода 2007 - 2011 г. следвах в Национална Спортна Академия "Васил Левски" - София по специалностите: "Спорт" (Треньор по спортна гимнастика) и "Физическо възпитание". След отлично защитена дипломна работа и общ успех - Отличен 5.73 от първа и Отличен 5.72 от втора специалност, получих диплома за висше образование в ОКС "Бакалавър".

През 2011 г. завърших курс за следдипломна квалификация в НСА "Васил Левски" по "Културизъм и Фитнес-Културизъм" с успех Отличен 6.00. В допълнение получих лиценз от "Българска Федерация по Културизъм и Фитнес" за извършване на културистична и фитнес тренировъчна дейност.

През 2012 г. завърших магистратура в НСА "Васил Левски" с общ успех Отличен 5.97 и след успешна защита на дипломната ми работа, получих професионална квалификация за "Магистър по Физическо възпитание".

От 2013 г. живея и работя в гр. Лондон (Великобритания). Член съм на Британската Асоциация за Спорт и Наука (BASES), както и на Британската Федерация по Гимнастика (BG), която ми издаде сертификат за треньор (UKCC). Работя като треньор към "Elite Gymnastics Academy" CIC, където преподавам гимнастика на момчета и момичета от различни възрасти. Допълнително работя като персонален треньор и предлагам индивидуални тренировки на деца в Лондон, а в свободното си време помагам в уроците по физическо възпитание в St Edmund's Primary School и работя като треньор по гимнастика в същото училище от Януари 2015 г..

Аз съм регистриран персонален треньор в Европейския регистър (EREPS), както и в регистъра във Великобритания (REPs UK). Член съм на Асоциацията за Физическо възпитание (afPE UK). През Юли 2015 г. ме зачислиха за докторант на самостоятелна подготовка в Национална Спортна Академия "Васил Левски" - София, като провеждам изследванията от моята докторска дисертация във Великобритания.

 

Образование и квалификации

ОКС "Магистър"
» Физическо възпитание
ОКС "Бакалавър"
» 1.Спорт (Треньор по спортна гимнастика) & 2.Физическо възпитание (Учител по ФВ)
Следдипломни квалификации и сертификати
» Статут на учител (QTS)
» Статут "Level 6 Personal Trainer, Advanced Health and Exercise Specialist" от Европейския регистър за персонални треньори
» Статут "Level 2 Gym & Level 3 Personal Trainer" от Регистъра за персонални треньори във Великобритания
» Културизъм и Фитнес-Културизъм
» Лиценз за извършване на културистична и фитнес тренировъчна дейност от БФКФ
» Треньор по спортна гимнастика (Великобритания)

 

Научни публикации

1. Статия ▪ South Africa "African Journal for Physical Activity and Health Sciences", бр.22, 2016
Kolimechkov, S.T., Petrov, L.A., Alexandrova, A.V. & Atanasov, P.S. (2016). Nutrition and physical development assessment of pre-school and primary school children practising artistic gymnastics. African Journal for Physical Activity and Health Sciences, 22(2:2), 565-577. Nutrition and physical development assessment of pre-school and primary school children practising artistic gymnastics

 

2. Статия ▪ Bulgaria списание "Спорт и наука", бр.4, 2013
Колимечков С., Петров, Л., Илинова, Б., Александрова, А., Андреева, Л. и Атанасов П. (2013). Оценка на физическото развитие на деца в предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика., сп. Спорт и наука, брой 4, стр. 106-115 Статия в списание Спорт и наука, 2013 г.

 

3. Участие в ▪ Bulgaria VI-та Национална Конференция по Хранене, 2013
Колимечков С., Петров, Л., Александрова, А., Андреева, Л. и Атанасов П. (2013). Оценка на хранителния режим и физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика. Варна, България Участие в Национална Конференция по Хранене 2013