Професионален опит

Научни интереси

Национална Спортна Академия

Моят голям интерес към науката и в последствие към научно-изследователската работа започна по време на обучението ми в ОКС "Бакалавър" в НСА "Васил Левски" - София.

Първата ми разработка на тема "Значение и място на селекцията в спортната гимнастика", беше оценена като най-добрата и по предложение на преподавателите от катедрата, трябва да бъде показвана за пример на първокурсниците всяка следваща година.

Функционална анатомия

По време на моя 4-годишен курс на обучение, насочих своето внимание към предметите които представляват най-голем интерес за мен - Функционална анатомия, Биохимия, Биомеханика и анализ на спортната техника, Спортна медицина, Физиология, Кинезитерапия, Психология и Теория и методика на спортната тренировка. За моята нарастваща мотивация и интерес допринесоха последващите високи оценки, коментари и похвали от редица преподаватели. Някои лектори изтъкваха прилежността и подредбата на информацията в моите тетрадки, както и цветните таблици, схеми и илюстрации, които подннасят материала по един модерен и съвременен начин. От учебен отдел подчертаха стила ми на водене на студентска книжка като мостра за подражание, тъй като изписването на предметите с технически шрифт изглежда красиво и дава представа за отношението на студента към учебното заведение.

катедра Гимнастика - НСА

Първото ми значително постижение е свързано с моята курсова работа към катедра "Гимнастика" с неизменната подкрепа и напътствия от моя научен ръководител - доц. Илия Кючуков, д-р. След успешна защита на презентацията ми, аз бях високо оценен с думите: "Уважаеми колеги, това е една прекрасно разработена курсова работа, отлично онагледена, вълшебно представена. Познаваме колегата от годините на лекционните курсове и аз предлагам да приложим правилото на джакпот - да пишем шестица, без да задаваме въпроси. Честито!", от ръководителя на катедра "Гимнастика" - проф. Никола Хаджиев, доктор на науките (вицепрезидент на ФИГ в периода 1980-84 г., Председател на БФГ в периода 1970-90 г., ректор на НСА в периода 1979-87 г.)

научни конгреси

През 2011 г. защитих с пълно отличие дипломна работа на тема: "Сравнителен кинематичен анализ на отскоците - двойно задно обтегнато превъртане и двойно задно обтегнато превъртане с обръщане на 360° на халки" и получих диплома за висше образование в ОКС "Бакалавър".

По време на моето обучение в НСА, имах възможността да присъствам на катедрени конференции, научни заседания и конгреси с международно участие, които представляват голям интерес за мен.

защита на магистърска теза

През 2012 г. се насочих към изследване на храненето и физическото развитие - основни фактори, влияещи върху здравето на човека. Обект на моите научни разработки бяха децата от предучилищна и училищна възраст. Подготвената магистърска теза на тема: "Оценка на хранителния режим при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика" беше високо оценена от катедра "Теория и методика на Физическото възпитание" и предостави съществен принос както в теоретичен, така и в практически аспект. След отлично защитена дипломна работа пред катедра "Физическо възпитание" в Национална Спортна Академия и общ успех от курса на обучение Отличен 5.94, както и събрани 62 кредити (1410 часа + защита на дипломна работа), в края на 2012 г. офицално получих своята диплома за Магистър. Национална Спортна Академия "Васил Левски" е висше учебно заведение, което подготвя специалисти в съответствие с изискванията на Европейските стандарти, а научните постижения на университета са международно признати. НСА е партньор на елитни университети за европейска интеграция във висшето образование.

Гимнастика в Лондон

По време на моята магистратура имах силно желание да търся реализация в чужбина и това се превърна в моя главна цел. В последствие, на 1-ви Януари 2013 г. заминах за Лондон (Великобритания) и започнах работа като треньор по гимнастика. Запазих връзка с моите научни ръководители и по-късно същата година реализирах първата си публикация ("Оценка на физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика", сп. "Спорт и Наука", брой 4, София (България), 2013.) и първото си участие в научна конференция (VI-та Национална конференция по хранене, Варна, България). В края на 2014 г. разработих проект за дисертационен труд като за основа използвах изследванията направени до този момент. Методиката беше подобрена и разширена. Закупих професионални уреди за измерване на физическо развитие, които отговарят на европейските стандарти.

изследване на храненето и физическото развитие в Лондон

В началото на 2015 г. започнах изследване на хранене и физическо развитие при деца във Великобритания. Проектът беше изпратен в Национална Спортна Академия - София и е официално одобрен на академичен съвет на 1 Юли 2015 г., след което бях зачислен за докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Физиология и биохимия". Изследваният контингент е значително разширен като са включени гимнастици от различни клубове във Великобритания, а самото изследване протича в момента.

 

Треньорска дейност

Gymnastics Coaching

Аз съм квалифициран треньор по спортна гимнастика с почети 10 години професионален опит. През всички тези години имах възможност да работя със стотици деца на всякаква възраст и от различно ниво на обучение от България и Великобритания. Някои от моите гимнастици са медалисти от клубни, регионални, държавни и международни състезания по гимнастика. Освен в официални състезания, имаме участия в различни спортни представления и изяви с цел популяризиране на спорта и физическата активност.

През 2007 г. започнах като помощник-треньор, а през 2008 г. бях назначен на работа в ГК "Левски Спартак 08 - София" като треньор по спортна гимнастика. В следващите 5 години обучавах деца в този клуб и завърших своето образование в Националната Спортна Академия. Разработих и първия блог за спортна гимнастика в България, в който можете да намерите много от нашите изяви придружени със снимки и видео от тренировки, състезания и представления.

От 2013 г. работя като треньор в "Elite Gymnastics Academy CIC" в град Лондон, където обучавам деца от 4 до 16 годишна възраст. Член съм на Британската Федерация по Гимнастика, която ми издаде и сертификат за треньор по спортна гимнастика (2-ро ниво).

 

Персонални тренировки

През 2011 г. завърших курс за фитнес инструктор с пълно отличие в Национална Спортна Академия. В допълнение получих лиценз за извършване на културистична и фитнес тренировъчна дейност от Българската Федерация по Културизъм и Фитнес Културизъм. Регистриран съм към Европейския регистър за персонални треньори (N:32438) със статут на "Level 6 Personal Trainer, Advanced Health and Exercise Specialist". Също така съм регистриран към Британския регистър за персонални треньори (N:R0122495) със статут на "Level 3 Personal Trainer". Вече няколко години предлагам индивидуални тренировки и обучение на високо ниво, предимно за деца в гр. Лондон.

 

Педагогическа дейност

Physical Education

По време на моето следване по втора специалност за учител по Физическо възпитание в НСА, бях зачислен към 91-ва Немска Езикова Гимназия "Професор Константин Гълабов" в София, където карах своята педагогическа практика от 25 Април до 20 Май 2011 г.

През 2012 г. получих диплома за висше образование в ОКС "Магистър" от НСА по специалност 1.3. Педагогика на Физическото възпитание. През 2014 г. получих статут на учител (QTS) във Великобритания от National College for Teaching & Leadership. Член съм на Британската асоциация по Физическо възпитание (afPE) от 2015. В свободното ми време помагам в часовете по Физическо възпитание и работя като инструктор по гимнастика в училището St Edmund's Primary School в Лондон от началото на 2015 г.

 

Спортна дейност

Gymnast

Всичко постигнато, което беше отразено по-горе, най-вероятно се дължи на волята, мотивацията и всеотдайността, която изградих по време на заниманията ми с най-прекрасния спорт - спортната гимнастика.

В ранна детска възраст бях диагностициран със заболяването на Пертес (болест на тазобедрената става при децата с неизвестни причини за медиците). В резултат се появиха болки, деформация на ставата, скъсяване на долния крайник и обикаляне по различни специалисти, повечето от които предлагаха една или няколко операции без гаранция за пълен успех. Беше ми забранено да практикувам физическа дейност и в последствие бях освободен от часовете по Физическо възпитание. Този етап от моя живот беше много труден, но мисля, че той играе съществено значение за всичко, което последва след това до наши дни. Мисля, че когато няма какво да губиш, може само да спечелиш, просто следвай сърцето си... и така започна всичко. Родителите ми отказаха оперативното лечение и месец след месец, година след година нещата постепенно се нормализираха. Започнах занимания с бойни изкуства, а след това спортна гимнастика.

Първата ми тренировка по гимнастика беше на 1 Октомври 2002 г. в залата на ГК Левски, когато бях на 15 години. Следващата година бях свидетел на световното първенство по спортна гимнастика, което ме накара да заобичам този спорт както нищо друго на света. Българският гимнастик Йордан Йовчев стана световен шампион на Земя и Халки след много тежка контузия само няколко дни преди финалите. Въпреки контузията той изигра най-доброто съчетание в света и беше обявен за гимнастик на планетата. Този пример ми даде сили да вярвам, че няма невъзможни неща. По мои наблюдения упражненията за гъвкавост повлияха благоприятно и помогнаха да запазя близък до пълния обем на движение в засегнатата става. Това се потвърди и от последващи прегледи при ортопедични специалисти. В последствие се наложи да прекъсна всякакви упражнения на земя и прескок за да предпазя тазобедрената става. Постепенно се насочих към висилката, а след това халките, които се превърнаха част от мен и моя живот. Трябва да отбележа, че хората около мен, които се подиграваха и присмиваха, всъщност ме направиха търпелив и ми дадоха сила да не се отказвам. И така ден след ден от дете, което можеше да остане инвалид, стигнах до участие в състезания в един от най-тежките и трудни спортове, бях приет и в последствие завърших с отличие Националната Спортна Академия (с множество тежки физически изпити и курсове по отделни спортове), станах четвърти в цяла България на Халки на Държавното ни първенство по спортна гимнастика през 2012 г., два пъти станах шампион на Халки за град Лондон (2015 и 2016), участвах няколко пъти в международния турнир "London Open", където се състезавах заедно с олимпийски и световни медалисти. Никога Не Се Отказвай!

Продължавам напред и нямам търпение да взема участия в още много спортни събития през моя живот, независимо от ранга на състезанието или крайната ми позиция. Двигателната активност е важен фактор за здравето на човека. Не всеки може да спечели златния медал, но всеки може да бъде победител!